Gdzie działamy ? co robimy ?
Kancelaria świadczy pomoc prawną na obszarze całego kraju. Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorców w tym spółek handlowych, osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jak i osób prawnych w tym spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.
 
Wsparcie dla podmiotów gospodarczych 
Podmiotom gospodarczym oferujemy pomoc w sprawach korporacyjnych jak również związanych z bieżącą działalnością biznesową naszych Klientów oraz w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa pracy, prawa karnego - gospodarczego, prawa bankowego, oferując kompleksową pomoc i doradztwo w tych specyficznych procedurach. Równocześnie świadczymy pełne wsparcie windykacyjne oraz procesowe przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
 
Pomoc prawna dla osób fizycznych, spółdzielni i stowarzyszeń
Naszą ofertę kierujemy również do wszelkich podmiotów prawnych i osób fizycznych oferując wsparcie prawne w sprawach związanych z nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi.
Równocześnie świadczymy pomoc prawną osobą fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w szczególności z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego z naciskiem na prawo rzeczowe, spadkowe i prawo zobowiązań.
 
 
Zarówno w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, karno-gospodarczych oraz sprawach z zakresu prawa pracy kancelaria zapewnia swoim Klientom zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentujemy Klienta również przed organami ścigania oraz organami administracji publicznej.
artykuły
Sytuacja prawna członka zarządu spółki z o.o. w sporze opartym o art. 299 kodeksu spółek handlowych    Styczeń 2013

Poniższy artykuł został opublikowany w "Palestrze" nr 9-10/2003